Norwegian Finans Holding ASA : Evigvarende fondsobligasjonslån Bank Norwegian AS


Norwegian Finans Holding ASA : Evigvarende fondsobligasjonslån Bank Norwegian AS

Bank Norwegian AS har i dag, 6. juni 2017, utstedt et evigvarende fondsobligasjonslån på 300 millioner kroner med en kupongrente på 3M NIBOR + 5,25% og oppgjørsdato 14. juni 2017.

Bank Norwegian AS vil søke om notering av obligasjonen på Nordic ABM.

Arctic Securities og Nordea Markets har vært tilretteleggere av transaksjonen.

Kontaktperson, Bank Norwegian AS:
Pål Svenkerud, CFO, tel: +47 93 40 39 04

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire