Hopp til hovedinnhold

Styret i Oslo Børs godkjenner Norwegian Finans Holding ASA for notering på Oslo Børs


Styret i Oslo Børs vedtok i møte 15. juni 2016 å ta aksjene i Norwegian Finans Holding ASA opp til notering på Oslo Børs. Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 29. juli 2016.