Hopp til hovedinnhold

Norwegian Finans Holding ASA - primærinnsidermelding


Sneisungen AS har etter børsslutt 18. november 2016 kjøpt 517 321 aksjer i Norwegian Finans Holding ASA, tilsvarende 0,29 % av samtlige aksjer i selskapet, til kurs NOK 80 per aksje. Bjørn H. Kise, styreleder i Norwegian Finans Holding ASA, eier 51 % av aksjene i Sneisungen AS og er dessuten styreleder i selskapet. Etter transaksjonen eier Sneisungen AS til sammen 4 418 361 aksjer i Norwegian Finans Holding ASA, tilsvarende 2,46 % av samtlige aksjer i selskapet. I tillegg til aksjeposten som er eid av Sneisungen AS, eier Bjørn H. Kise 7 681 443 aksjer i Norwegian Finans Holding ASA, tilsvarende 4,27 % av samtlige aksjer i selskapet, gjennom sitt heleide selskap Borak AS. Denne meldingen er gitt i henhold til verdipapirhandelloven § 4-2.