Hopp til hovedinnhold

Norwegian Finans Holding ASA - flaggemelding


Laguan AS er i dag fisjonert i tre selskaper og har som ledd i fisjonen overdratt samtlige av de aksjene i Norwegian Finans Holding ASA som Laguan AS eide. Transaksjonen omfatter 11 371 904 aksjer, tilsvarende 6,3 % av samtlige aksjer i Norwegian Finans Holding ASA. Overdragelsen fant sted med tilnærmet like deler aksjer på hvert av de tre overtakende selskapene. Laguan AS ble slettet som ledd i fisjonen. Denne meldingen er gitt i henhold til verdipapirhandelloven § 4-3.