Aksjekapitalforhøyelse (Rettede Emisjonen) registrert


Det vises til meldingen fra Norwegian Finans Holding ASA ("NOFI" eller "Selskapet") den 13. februar 2017 kl. 16:55 CET vedrørende den på påtenkte rettede emisjonen (den "Rettede Emisjonen") og meldingen fra NOFI den 14. februar 2017 kl. 07:20 CET om at den Rettede Emisjonen var fulltegnet. Aksjekapitalforhøyelsen vedrørende den Rettede Emisjonen er nå registrert i Foretaksregisteret. Etter registreringen av aksjekapitalforhøyelsen er Selskapets aksjekapital NOK 186 618 704 fordelt på 186 618 704 aksjer, hver med en nominell verdi på NOK 1. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt konstituert administrerende direktør, Pål Svenkerud, telefon: +47 93403904. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.