Meldepliktig handel


Finansdirektør Pål Svenkerud har i dag 27. juli 2017 overført 900.000 aksjer i Norwegian Finance Holding ASA til Emerald Invest AS, et selskap som kontrolleres av Pål Svenkerud.