Norwegian Finans Holding ASA : Nytt obligasjonslån


Norwegian Finans Holding ASA : Nytt obligasjonslån

Bank Norwegian AS (S&P BBB neg) har engasjert Nordea og Swedbank som tilretteleggere og rådgivere, og i den forbindelse arrangeres det et investormøte i Stockholm den 8. november. Avhengig av markedsforholdene vil utstedelse av senior usikret obligasjonsgjeld på 500m SEK og/eller NOK med en løpetid på 3 til 5 år følge.

Kontaktperson, Bank Norwegian:
Pål Svenkerud, CFO, tel: +47 93 40 39 04

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire