Norwegian Finans Holding ASA : Meldepliktig handel Primærinsider


Leder Forretningsutvikling og analyse Nils Sælen har den 31. oktober 2017 kjøpt 2.000 aksjer i Norwegian Finans Holding (NOFI). Aksjene er kjøpt for NOK 102.00 pr aksje. Ny beholdning er 9.663 aksjer.