Norwegian Finans Holding ASA : STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN


Norwegian Finans Holding ASA : STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

Konsernets totalresultat etter skatt i 1. kvartal utgjorde 411 millioner kroner, en reduksjon på 32 millioner kroner fra 4. kvartal. Det er en underliggende tilfredsstillende resultatutvikling drevet av sterk utlånsvekst, stabile marginer, god kostnadskontroll og stabil kredittkvalitet. Resultatutviklingen er preget av sesong-  og engangseffekter i 4. kvartal og i 1. kvartal.

Den sterke kunde- og utlånsveksten fortsatte i 1. kvartal, med en utlånsvekst på 1,5 milliarder kroner, mens innskuddene økte med 2,1 milliarder kroner. Justert for valutaeffekter vises en økt utlånsvekst i 1. kvartal. Banken rekrutterte 83.000 nye kunder i 1. kvartal.

Banken har ved utgangen av 1. kvartal 2018 en kundemasse på 1.316.100 kunder, fordelt på 959.400 kredittkortkunder, 177.500 lånekunder og 179.200 innskuddskunder.

Banken har implementert regnskapsstandarden IFRS 9 fra og med 1.kvartal 2018. IFRS 9 krever at tapsavsetninger beregnes ved bruk av ulike forutsetninger om fremtidig tapsutvikling. Implementeringen av IFRS 9 viser en reversering av tapsnedskrivninger på 72,8 mill.kr ved årsskiftet, som resulterte i en 54,6 mill.kr økning i egenkapitalen pr. 1.1.2018.

Bank Norwegian startet driften i november 2007 og tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskudd til personkunder gjennom internett i det nordiske markedet. Bank Norwegian tilbyr, i samarbeid med flyselskapet Norwegian, et kombinert kredittkort og fordelskort. Banken startet virksomheten i Sverige i mai 2013. I desember 2015 lanserte banken lån og innskudd i Danmark og Finland, mens kredittkort ble lansert i juni 2016.

Bank Norwegian er en digital bank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres på ledende digitale løsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.

For ytterligere informasjon, se delårsrapport for 1. kvartal 2018 og investorpresentasjon for 1. kvartal 2018 som ligger tilgjengelig på:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations

For eventuelle spørsmål kan du ringe; 

Administrerende direktør Tine Wollebekk; tlf nr:  40805557 

Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf nr:  93403904

https://www.banknorwegian.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire