Meldepliktig handel primærinnsider


 

Christine Rødsæther(Styremedlem Bank Norwegian AS og Norwegian Finans Holding
ASA) har i dag 13.11.2018 kjøpt 2 000 aksjer i Norwegian Finans Holding ASA
(NOFI) til kurs 73.6500. Christine Rødsæther kontrollerer etter kjøpet 75 754
aksjer