Norwegian Finans Holding ASA : Avholdt ekstraordinær generalforsamling


Norwegian Finans Holding ASA : Avholdt ekstraordinær generalforsamling

Norwegian Finans Holding ASA har i dag avholdt ekstraordinær generalforsamling. Forslaget fra Fortelus om at Norwegian Finans Holding ASA skal gjøre tiltak for å redomisiliere bankens og datterselskaps drift til et land utenfor Norge innen ni måneder ble nedstemt.

Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Kai-Morten Terning, phone: (+47) 905 31 898.

Denne informasjonen er meldepliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Norwegian Finans Holding ASA via Globenewswire