Hopp til hovedinnhold

Bank Norwegian

Norwegian Finans Holding ASA: Valgkomiteens innstilling


Norwegian Finans Holding ASA: Valgkomiteens innstilling

Norwegian Finans Holding ASA viser til innkalling datert 7. oktober 2019 til en ekstraordinær generalforsamling 28. oktober 2019 kl. 11.00, punkt 4 og 5 på sakslisten. Innkalling inkludert valgkomiteens innstilling og påmeldings- og fullmaktsblanketter ligger vedlagt.

For mer informasjon se våre hjemmesider www.banknorwegian.no eller kontakt Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Kai-Morten Terning, telefon: +47 905 31 898.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg