Hopp til hovedinnhold

Bank Norwegian

BANK NORWEGIAN AS: STERK VEKST OG INNTJENING I BANK NORWEGIAN


BANK NORWEGIAN AS: STERK VEKST OG INNTJENING I BANK NORWEGIAN

Konsernets totalresultat etter skatt i 3. kvartal 2019 utgjorde 511 millioner kroner etter skatt, sammenlignet med 475 millioner kroner i andre kvartal.

Den underliggende resultatutviklingen er sterk og er drevet av utlånsvekst, økte provisjonsinntekter, god kostnadskontroll og forbedret kredittkvalitet.

Netto renteinntekter økte som følge av utlånsvekst og en mer rentedag. Netto provisjonsinntekter økte som følge av sesongmessig høye inntekter i kvartalet. Driftskostnadene økte som følge av periodiseringseffekter knyttet til personalkostnader i foregående kvartal, delvis motvirket av lavere markedsføringskostnader sammenlignet med foregående kvartal. Nedskrivninger på utlån ble redusert i 3. kvartal som følge av bedret underliggende kredittkvalitet.

Kunde- og utlånsveksten fortsatte i 3. kvartal, med en valutajustert utlånsvekst på 1,3 milliarder kroner. Innskuddene økte med 687 millioner kroner valutajustert.

Banken rekrutterte 47 600 nye kunder i 3. kvartal og har ved utgangen av kvartalet en kundemasse på 1 683 100 kunder, fordelt på 1 235 600 kredittkortkunder, 204 500 lånekunder og 243 000 innskuddskunder.

Gjennomføringen av konsernets 4-delte strategi pågår i tråd med besluttede planer med flere milepæler nådd. Lønnsom vekst i våre kjernemarkeder i Norden er kritisk for banken, og 3. kvartal gjenspeiler nok et sterkt kvartal. Kunde- og utlånsveksten både innenfor kredittkort og lån fortsatte for banken på tross av sterk konkurranse og regulatoriske endringer.

Bank Norwegian fortsetter å undersøke optimal struktur for geografisk ekspansjon. En forsiktig og segmentert modell for utvidelse til nye markeder vil sikre samme bransjeledende resultater som i våre kjernemarkeder.

Arbeidet med en konsesjonssøknad i EU i Irland går i henhold til plan, og materiale knyttet til «exporatory phase» er sendt.

Bank Norwegian startet driften i november 2007 og tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskudd til personkunder gjennom internett i det nordiske markedet. Bank Norwegian tilbyr, i samarbeid med flyselskapet Norwegian, et kombinert kredittkort og fordelskort. Banken startet virksomheten i Sverige i mai 2013. I desember 2015 lanserte banken forbrukslån og innskudd i Danmark og Finland, mens kredittkort ble lansert i juni 2016. Norwegian Finans Holding ASA kjøpte i 2019 alle aksjene i det irske selskapet Lilienthal Finance Ltd, og sikret gjennom selskapet rettighetene til bruk av merkenavnet Norwegian for banktjenester samt tilgang til kunder i Europa.

Bank Norwegian er en digital bank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres på ledende digitale løsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.

 

For ytterligere informasjon, se delårsrapport for 3. kvartal 2019 og investorpresentasjon for 3. kvartal 2019, som ligger tilgjengelig på: 

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations

 

For eventuelle spørsmål kan du ringe;

Administrerende direktør Tine Wollebekk; tlf nr: +47 40805557

Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf nr: +47 93403904

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Kai-Morten Terning; tlf nr: +47 90531898

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg