Meldepliktig handel


 

Thomas Sandsør, nærstående til primærinnsider Guri Aunan, har den 06. mars 2020
kjøpt 730 aksjer i Norwegian Finans Holding ASA. Aksjene er kjøpt for NOK 66,50
pr aksje. Guri Aunan og hennes nærstående, Thomas Sandsør, eier etter kjøpet
3.680 aksjer i Norwegian Finans Holding ASA.