Hopp til hovedinnhold

Bank Norwegian

Norwegian Finans Holding ASA: Styremedlem Bjørn H. Kise vil fratre


Norwegian Finans Holding ASA: Styremedlem Bjørn H. Kise vil fratre

Styremedlem i Norwegian Finans Holding ASA, Bjørn H. Kise, har meddelt at han fratrer styret med umiddelbar virkning, med henvisning til Valgkomitéens arbeid om ny styresammensetning i NOFI.

Ordinær generalforsamling i NOFI er 29. april 2020.


For eventuelle spørsmål kan du ringe;  

Administrerende direktør Tine Wollebekk; tlf nr: +47 40805557

Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf nr: +47 93403904


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12