BANK NORWEGIAN AS: Årsrapport for 2019 er publisert i dag


BANK NORWEGIAN AS: Årsrapport for 2019 er publisert i dag

Bankens årsrapport, bærekraftsrapport og Pilar 3-rapport for 2019 er publisert i dag, 26. mars 2020, på bankens nettside:

 

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CEO Tine Wollebekk; tlf nr: +47 40805557

CFO Pål Svenkerud; tlf nr: + 47 93403904

Finanssjef Mats Benserud; tlf nr: +47 95891539


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12Vedlegg