Hopp til hovedinnhold

Bank Norwegian

Meldepliktig handel primærinnsider NOFI


 

MMH Nysteen Invest AS, et selskap kontrollert av styreformann, Klaus-Anders
Nysteen har i dag 27. mai 2020 kjøpt 5 500 aksjer i Norwegian Finans Holding
ASA. Aksjene ble kjøpt for 73,4221 per aksje.
Klaus-Anders Nysteen kontrollerer etter salget 5 500 aksjer.