Norwegian Finans Holding ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Norwegian Finans Holding ASA


Norwegian Finans Holding ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Norwegian Finans Holding ASA

Utbyttebeløp: 6,00 per aksje


Basert på Finansdepartementets anbefaling:

NOK 5,00 per aksje til utbetaling i mai 2021

NOK 1,00 per aksje til utbetaling i Q4 2021


Finansdepartementet har i brev til Finanstilsynet av 20. januar 2021 gitt uttrykk for en forventning om at norske banker som etter en forsiktig vurdering og basert på ESRBs anbefalinger finner grunnlag for utdelinger, holder de samlede utdelinger innenfor maksimalt 30 prosent av totale netto årsresultat for årene 2019 og 2020 fram til 30. september 2021.

Styret har på bakgrunn av dagens ekstraordinære situasjon og myndighetenes forventninger funnet det riktig for regnskapsåret 2020 å foreslå overfor generalforsamlingen et kontantutbytte pr aksje på NOK 5,00, samt foreslå overfor generalforsamlingen at det utstedes styrefullmakt til ytterligere utdeling på NOK 1,00 per aksje i fjerde kvartal, etter en fornyet vurdering for forsvarlighet i tråd med utvikling av pandemien og hvilken effekt dette har for banken. Styret har i tråd med retningslinjene gitt av Finansdepartementet for alle banker, en pågående dialog med Finanstilsynet for å dokumentere vurderingene som ligger til grunn for det foreslåtte utbyttet.

Totalt vil dette utgjøre en samlet utbyttebetaling på MNOK 1 121 ved full utdeling NOK 5,00 per aksje i mai + NOK 1,00 per aksje i fjerde kvartal 2021. Samlet utbytte til utbetaling i 2021 vil dermed utgjøre 29,6 % av totale netto årsresultatet for årene 2019 og 2020, og totalt sett i tråd med vedtatt utbyttepolicy. 


Nøkkelinformasjon om utbytte til utbetaling i mai 2021:

Annonsert valuta: Norske kroner

Siste dag inklusive: 27. april

Ex-dato: 28. april

Record date (eierregisterdato): 29. april

Betalingsdato: fra 6. mai

Vedtaksdato: 27. april


For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Klara-Lise Aasen, CFO, tel: +47 47 63 55 83

Mats Benserud, Head of Treasury, tel: +47 95 89 15 39


Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.