Correction: Norwegian Finans Holding ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling


Correction: Norwegian Finans Holding ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles med dette til elektronisk generalforsamling i Norwegian Finans Holding ASA tirsdag 27. april 2021 klokken 17.00. Generalforsamlingen vil avholdes digitalt med elektronisk avstemming.

 

Finn vedlagt innkalling og instruks for deltagelse på generalforsamlingen, som også ligger tilgjengelig på selskapets nettside: https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/GeneralMeeting


***Oppdatert vedlegg***

 

Kontaktpersoner:

CFO Klara Lise Aasen; telefon +47 47635583; kaa@banknorwegian.no

Head of Treasury Mats Benserud; telefon +47 95891539; mbe@banknorwegian.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg