Bank Norwegian ASA: Protokoll fra Ekstraordinær Generalforsamling i Norwegian Finans Holding ASA – Godkjent fusjonsplan


Bank Norwegian ASA: Protokoll fra Ekstraordinær Generalforsamling i Norwegian Finans Holding ASA – Godkjent fusjonsplan

Vi viser til tidligere børsmeldinger for Norwegian Finans Holding ASA og Bank Norwegian ASA angående pågående fusjonsprosess mellom Norwegian Finans Holding ASA og Bank Norwegian ASA, herunder børsmelding 11. mai 2021 med innkalling til Ekstraordinær generalforsamling (EGF) for aksjonærer i Norwegian Finans Holding ASA.

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt elektronisk den 4. juni 2021, kl. 09.00. Alle forslag på agendaen ble vedtatt som foreslått, inkludert fusjonsplanen. Vennligst finn protokoll fra generalforsamlingen vedlagt.

Som tidligere beskrevet er fusjonen vurdert å ikke ha noen vesentlig effekt eller negativt påvirke Norwegian Finans Holding ASAs eller Bank Norwegian ASAs evne til å overholde sine forpliktelser overfor kreditorer under gjeldende avtaler, inkludert låneavtaler for utstedte senior obligasjonslån, ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån.

Kontaktinfo:

CFO Klara Lise Aasen; telefon +47 47635583; kaa@banknorwegian.no

Head of Treasury Mats Benserud; telefon +4795891539; mbe@banknorwegian.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg