Renteregulering


 

Det er fastsatt ny rente for NO0010833320.
Ny rentesats i perioden 04.10.2021 - 03.01.2022 er 5,98.
Ticker:BANKN19 PRO

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)