Innskuddsgaranti

Innskuddsgaranti er en sikkerhet for deg i tilfelle noe uforutsett skulle hende.

Innskudd i Bank Norwegian, som er en filial av svenske Nordax Bank AB (publ), er dekket av den svenske innskuddsgarantien opptil 100 000 euro. Et eventuelt overskytende innskudd opptil 2 millioner norske kroner er dekket av den norske innskuddsgarantien.

Den totale innskuddsgarantien din hos oss er med andre ord lik som i norske banker – forskjellen er at den er garantert for gjennom to ulike innskuddsgarantiordninger.

Du kan også lese om innskuddsgarantien vår på nettsiden til Bankenes sikringsfond.

Viktig tilleggsinformasjon for deg som også har sparekonto i Nordax Bank

Hvis du også har en sparekonto i Nordax Bank, er det viktig å være klar over følgende når det gjelder innskuddsgarantien:

  • Innskuddsgarantiens maksimale dekningsbeløp gjelder per bank. Ettersom Bank Norwegian er en filial av svenske Nordax Bank, anses Bank Norwegian og Nordax Bank som én og samme bank. Det vil si at du har garanti for maksimalt NOK 2 000 000 i innskudd fordelt på Bank Norwegian og Nordax Bank.
  • Den svenske innskuddsgarantiordningen dekker innskudd opptil EUR 100 000 i Bank Norwegian, eller innskudd opptil SEK 1 050 000 i Nordax Bank.
  • Bank Norwegians tilleggsmedlemskap i den norske innskuddsgarantiordningen garanterer for innskudd i Bank Norwegian som overstiger et beløp tilsvarende EUR 100 000 og opptil NOK 2 000 000. Dette tilleggsmedlemskapet garanterer ikke for eventuelle overstigende innskudd i Nordax Bank.
  • Vær oppmerksom på at når du har innskudd både i Bank Norwegian og i Nordax Bank, vil dekningen fra den svenske innskuddsgarantien bli forholdsmessig fordelt på innskudd i Bank Norwegian og innskudd i Nordax Bank. Dette kan i enkelte tilfeller medføre en lavere dekning enn NOK 2 000 0000.


Eksempel på forholdsmessig fordeling

Hvis du har 55 prosent av innskuddene dine i Bank Norwegian, og 45 prosent av innskuddene dine i Nordax Bank, så vil 55 prosent av innskuddene bli beregnet under EUR-beløpet, mens 45 prosent av innskuddene vil bli beregnet under SEK-beløpet. Ditt totale sikrede innskudd i den svenske innskuddsgarantiordningen kan ikke være høyere enn det høyeste av SEK 1 050 000 og EUR 100 000.

Den forholdsmessige fordelingen innebærer at selv om du har innskudd på NOK 2 000 000 til sammen i Bank Norwegian og Nordax Bank, kan du risikere å ikke få full dekning under innskuddsgarantien.

Har du spørsmål? Ta kontakt med kundeservice, så hjelper vi deg.