Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss

Ordliste

I ordlisten under finner du definisjoner på de vanligste betalingskontotjenestene. Definisjonene er fastsatt av Finanstilsynet.

Begrep Definisjon
Drift av konto (kontoholdsgebyr) Kontotilbyderen fører kontoen som kunden benytter.
Tilgang til debetkort Kontotilbyderen utsteder et betalingskort knyttet til kundens konto. For hver transaksjon gjennomført ved bruk av kortet vil det fulle beløpet bli direkte belastet kundens konto.
Tilgang til kredittkort Kontotilbyderen utsteder et betalingskort. Det totale beløpet av transaksjoner gjennomført ved bruk av kortet innenfor en avtalt periode vill bli presentert for kunden på en bestemt dato i form av en faktura der kunden kan betale det fulle beløpet eller et delbeløp.
Kontokreditt Kontotilbyderen og kunden avtaler på forhånd at kunden får låne penger når det ikke er penger igjen på kontoen. Avtalen fastsetter et maksimalt beløp som kan lånes og om kunden skal betale gebyrer og renter.
Betaling På oppdrag fra kunden overfører kontotilbyder penger fra kundens konto til en annen konto.
Straksbetaling På oppdrag fra kunden overfører kontotilbyderen penger fra kundens konto til en annen konto med en gang ved bruk av straksbetaling.
SEPA utenlandsbetaling På oppdrag fra kunden overfører kontotilbyderen penger fra kundens konto til en annen konto i et annet europeisk land ved bruk av SEPA utenlandsbetaling.
Utenlandsbetaling På oppdrag fra kunden overfører kontotilbyderen penger fra kundens konto til en annen konto I et annet land.
Faste oppdrag På oppdrag fra kunden foretar kontotilbyder faste overføringer av et bestemt pengebeløp fra kundens konto til en annen konto på den eller de datoer som er avtalt med kunden.
Direkte debitering Kunden tillater en annen (betalingsmottakeren) å instruere kontotilbyderen å overføre penger fra kundens konto til betalingsmottakeren. Kontotilbyderen overfører deretter penger til betalingsmottakeren på den dato eller de datoene som kunden og betalingsmottakeren har avtalt. Beløpet kan variere.
Kontantuttak Kunden tar ut kontanter fra kontoen sin.
Kontantinnskudd Kunden setter inn kontanter på sin konto.
Overtrekk Kunden overtrekker kontoen.
Drift av konto (kontoholdsgebyr)
Kontotilbyderen fører kontoen som kunden benytter.
Tilgang til debetkort
Kontotilbyderen utsteder et betalingskort knyttet til kundens konto. For hver transaksjon gjennomført ved bruk av kortet vil det fulle beløpet bli direkte belastet kundens konto.
Tilgang til kredittkort
Kontotilbyderen utsteder et betalingskort. Det totale beløpet av transaksjoner gjennomført ved bruk av kortet innenfor en avtalt periode vill bli presentert for kunden på en bestemt dato i form av en faktura der kunden kan betale det fulle beløpet eller et delbeløp.
Kontokreditt
Kontotilbyderen og kunden avtaler på forhånd at kunden får låne penger når det ikke er penger igjen på kontoen. Avtalen fastsetter et maksimalt beløp som kan lånes og om kunden skal betale gebyrer og renter.
Betaling
På oppdrag fra kunden overfører kontotilbyder penger fra kundens konto til en annen konto.
Straksbetaling
På oppdrag fra kunden overfører kontotilbyderen penger fra kundens konto til en annen konto med en gang ved bruk av straksbetaling.
SEPA utenlandsbetaling
På oppdrag fra kunden overfører kontotilbyderen penger fra kundens konto til en annen konto i et annet europeisk land ved bruk av SEPA utenlandsbetaling.
Utenlandsbetaling
På oppdrag fra kunden overfører kontotilbyderen penger fra kundens konto til en annen konto I et annet land.
Faste oppdrag
På oppdrag fra kunden foretar kontotilbyder faste overføringer av et bestemt pengebeløp fra kundens konto til en annen konto på den eller de datoer som er avtalt med kunden.
Direkte debitering
Kunden tillater en annen (betalingsmottakeren) å instruere kontotilbyderen å overføre penger fra kundens konto til betalingsmottakeren. Kontotilbyderen overfører deretter penger til betalingsmottakeren på den dato eller de datoene som kunden og betalingsmottakeren har avtalt. Beløpet kan variere.
Kontantuttak
Kunden tar ut kontanter fra kontoen sin.
Kontantinnskudd
Kunden setter inn kontanter på sin konto.
Overtrekk
Kunden overtrekker kontoen.