Åpningstider

Telefonlinjen er åpen de aller fleste hverdager mellom kl 10:00 - 16:00. Unntakene finner du i denne oversikten.