Hvordan beregnes fakturagrunnlaget?

Alt du har benyttet av kreditt en måned, vil komme på fakturaen måneden etter. Faktura blir alltid sendt ut i begynnelsen av måneden med forfall den 15. Dersom du har benyttet kredittkortet i slutten av måneden og disse transaksjonene ikke fremkommer på fakturaen du mottar begynnelsen av påfølgende måned, vil disse transaksjonene komme på neste faktura.