Sparekonto


Med Sparekonto fra Bank Norwegian, kan du være trygg på at du til en hver tid vil ha en av markedets beste bankrenter på dine innskutte midler. Det er selvfølgelig kostnadsfritt å etablere sparekonto i Bank Norwegian, og vi har ingen uttaksbegrensninger.

  • Standard nettbasert sparekonto med en av markedets beste rentebetingelser
  • Opprettes ved å søke om sparekonto på bankens hjemmeside.
  • Disponeres ved hjelp av nettbank. Denne opprettes automatisk og kostnadsfritt
  • Flytende rente med årlig kapitalisering
  • Ingen uttaksbegrensninger

Søk om sparekonto nå!