Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss
Mann som ser ut over sjøen.

Betalingsforsikring for kredittkort

Hjelp til å betale tilbake utestående kreditt

Sikre deg større økonomisk trygghet dersom noe uforutsett skulle skje med en av markedets beste betalingsforsikringer.

Bestill Betalingsforsikring
Glad kvinne i skogen.

Dekning

Med betalingsforsikring for kredittkort kan du få økonomisk hjelp gjennom en vanskelig tid slik at du slipper å bekymre deg over utestående saldo på kredittkortet.

Forsikringen utbetaler inntil kr 150 000 dersom du blir permittert, arbeidsledig eller mer enn 50 % sykemeldt.

Forsikringen gir også utbetaling ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke.

Pris

Beregnes av din utestående saldo hver måned1 %

Du betaler ingenting dersom du ikke har utestående saldo på kortet.

Forsikringen koster kun 1 % av utestående saldo. Beløpet trekkes automatisk fra kredittkortet ditt i slutten av måneden.

Eksempel: Har du kr 10 000 utestående på kortet, blir du belastet kr 100 for forsikringen.

 

Spørsmål og svar

Premien for forsikringen beregnes som en prosentsats av din utestående saldo på kredittkortet. og utgjør 1% av din utestående saldo på kredittkortet. Det betyr f. eks. at dersom din utestående saldo er  10.000 kroner en måned vil forsikringen koste 100 kroner i måneden.  

Du kan enkelt legge til betalingsforsikringen på MinSide ved å trykke på "Betalingsforsikring kort" under Forsikringer. Du ser tilgjengelige forsikringer på forsiden på MinSide og i appen ved å bla ned på siden.

Du må oppfylle følgende kriterier for å kunne tegne Betalingsforsikring:
  • Du er mellom 18 og 65 år (ikke fylt 65 år).
  • Du har kredittkort hos oss.
  • Du er bosatt i Norge i henhold til Folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd.

Forsikringen dekker 10 % av utestående saldo på ditt kredittkort dersom du blir arbeidsledig, permittert eller blir sykemeldt. Ved samlivsbrudd utbetales en engangserstatning og ved  død utbetales din utestående saldo på lånet. Se dekningsmatrise med noen av de viktigste produktegenskapene under;

Dekninger

Karensperiode

(gjelder fra forsikringens startdato)

Egenandelsperiode

(gjelder fra skadetidspunkt)

Ufrivillig arbeidsledighet/permittering

Gir erstatning ved 100 % arbeidsledig/permittert. Erstatning er 10 % av din utestående saldo på kredittkortet, begrenset til maks 10.000 kroner i måneden i maks 12 mnd pr. skadetilfelle og totalt 36 mnd.
90 dager 30 dager (60 dager for selvstendig næringsdrivende)

Sykdom

Gir erstatning ved 50 % sykemelding ved sykdom/ulykke. Erstatning er 10 % av din utestående saldo på kredittkortet, begrenset til maks 10.000 kroner i måneden i maks 12 mnd pr. skadetilfelle og totalt 36 mnd.
30 dager 30 dager

Arbeidsavklaringspenger

Gir erstatning ved status på arbeidsavklaringspenger.  Erstatning er 10 % av din utestående saldo på kredittkortet, begrenset til maks 10.000 kroner i måneden i maks 6 måneder
0 dager 0 dager

Samlivsbrudd

Gir erstatning ved samlivsbrudd og erstatning gir et engangsbeløp begrenset til maks 10.000 kroner.
90 dager 0 dager

Dødsfall

Gir erstatning ved dødsfall, og erstatning er din utestående saldo på dato for dødsfall. Maksimal erstatning utgjør 150.000 kroner
0 dager 0 dager
Det er kun kortinnehaver som har tegnet Betalingsforsikring som er dekket av forsikringen.

Du må logge deg inn på MinSide for å melde skade. På MinSide vil du finne link til vår skadeportal under kredittkort og forsikring.

I skadeportalen kan du melde din skade og laste opp de vedlegg som våre skadebehandlere trenger for å registrere og behandle din skade.

Dersom du begynner å motta erstatning for en meldt skade, skal du allikevel fortsette å betale forsikringspremien i den perioden du mottar erstatning.

Klikk her for å se forsikringsvilkårene med fullstendig beskrivelse av dekningsomfang og unntak. 

Du kan når som helst si opp forsikringen med 30 dagers varsel. Hvis du ønsker å si opp forsikringen kan du enkelt gjøre dette inne på MinSide/i appen, eller ved å sende oss en e-post og bekrefte at du vil kansellere forsikringen til forsikring@banknorwegian.no. Forsikringen vil da opphøre ved neste premietermin.

Dersom du har kjøpt forsikring og sier opp forsikringen i angrefristperioden, vil du få tilbakeført eventuelt innbetalt premie. (angrefristperioden er de første 30 dagene etter kjøp).

Dersom du ikke lengre har et gyldig kredittkort vil forsikringen bli avsluttet.

Andre rimelige forsikringer