Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss

Betalingsforsikring for lån

Hjelp til å betale tilbake lån

Sikre deg større økonomisk trygghet dersom noe uforutsett skulle skje med en av markedets beste betalingsforsikringer.

Betalingsforsikring legges til i lånesøknaden.

Søk forbrukslån her

Eksempel: Nominell rente 15,29 %, effektiv rente 18,08 %, 70 000 kroner over 5 år, etableringsgebyr 995 kroner. Kostnad: 33 788 kroner. Total: 103 788 kroner.

Mann og kvinne på stein.

Dekning

Med betalingsforsikring kan du få erstatning dersom du blir permittert eller arbeidsledig i mer enn 30 dager eller blir mer enn 50% sykemeldt. Du får erstattet maksimalt kr 15 000 av ditt terminbeløp i inntil 12 måneder. Dersom du opplever samlivsbrudd, får du utbetalt en engangserstatning på kr 25 000. Ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke innfris resterende balanse på lånet, inntil kr 800 000.

Pris

Betalingsforsikring for lån9,5 % av månedlig terminbeløp

Uforutsette ting kan skje i livet. Har du en plan dersom du skulle havne i økonomiske vanskeligheter? Skulle det oppstå uforutsette hendelser i livet som for eksempel sykdom eller tap av inntekt, vil en betalingsforsikring sikre nedbetaling av lånet ditt hver måned

Eksempel: Har du kr 1200 i terminbeløp på lånet ditt hver måned, blir du belastet kr 114 for forsikringen.

Spørsmål og svar

Premien for forsikringen beregnes som en prosentsats av ditt terminbeløp på forbrukslånet. Forsikringen koster 9,5 % av ditt terminbeløp pr måned. Det betyr f eks at dersom ditt lån koster 1.000 kroner i måneden, vil forsikringen koste 95 kroner i måneden.  

For å kunne tegne forsikringen må du være over 18 år men under 65 år, og på Forsikringens startdato må du ha fast bosted i Norge og være medlem av norsk folketrygd.

Forsikringen kan du enkelt tegne i søknadsprosessen. 

Dersom du ikke tegner forsikringen, men ønsker å tegne den - kan du gjøre dette i inntil 30 dager etter lånet er utbetalt. Dette gjør du inne på MinSide eller i appen. 

Forsikringen gjelder fra den dato vi har registrert at du har kjøpt forsikringen og under forutsetning av at lånet er utbetalt. Dersom du allerede er lånekunde og kjøper forsikringen, vil forsikringen være gyldig fra det tidspunkt vi har registrert ditt kjøp.

Karensperiode er den perioden som skal gå fra du kjøpte forsikringen og til du er berettiget til å rette et krav om erstatning. Egenandelsperiode er perioden som skal løpe fra du f.eks ble syk eller arbeidsledig og til den dato du kan begynne å motta erstatning.

Forsikringspremien bli fakturert sammen med ditt månedlige terminbeløp for forbrukslån.

Dersom du ikke betaler til avtalt tid vil forsikringen din opphøre.

Dersom du har nedbetalt lånet eller at lånet av andre grunner opphører, vil forsikringen bli avsluttet fra samme dag som lånet opphører.

Klikk her for å se fullstendige forsikringsvilkår for betalingsforsikring på lån. 

Du må logge deg inn på MinSide for å melde skade. På MinSide vil du finne link til vår skadeportal ved å klikke på lån og forsikring i menyen.

I skadeportalen kan du melde din skade og laste opp de vedlegg som våre skadebehandlere trenger for å registrere og behandle din skade.

Dersom du begynner å motta erstatning for en meldt skade, skal du allikevel fortsette å betale forsikringspremien i den perioden du mottar erstatning. Du vil få godskrevet innbetalt forsikringspremie sammen med erstatning for ditt terminbeløp.

Erstatning vil bli utbetalt til din lånekonto hos oss for løpende betjening av din månedlige terminbeløp eller til sletting av utestående lånesaldo dersom du dør. Dekningen for samlivsbrudd utbetales direkte til deg som kunde. 

Du kan når som helst si opp forsikringen med 30 dagers varsel. Hvis du ønsker å si opp forsikringen kan du enkelt gjøre dette inne på MinSide/i appen, eller ved å sende oss en e-post og bekrefte at du vil kansellere forsikringen til forsikring@banknorwegian.no. Forsikringen vil da opphøre ved neste premietermin.

Vi gjør oppmerksom på at forsikringen ikke kan legges til igjen på et senere tidspunkt.

Dersom du har kjøpt forsikring og sier opp forsikringen i angrefristperioden, vil du få tilbakeført eventuelt innbetalt premie. (angrefristperioden er de første 30 dagene etter kjøp).

Forsikringen dekker det månedlige terminbeløp på ditt lån dersom du blir arbeidsledig, permittert eller blir sykemeldt. Ved samlivsbrudd utbetales en engangserstatning og ved død utbetales din utestående balanse på lånet. Se dekningsmatrise med noen av de viktigste produktegenskapene under:

Dekninger
Karensperiode
(gjelder fra forsikringens startdato)
Egenandelsperiode
(gjelder fra skadetidspunkt)
Ufrivillig arbeidsledighet/
permittering
Gir erstatning ved 100 % arbeidsledig/permittert. Erstatning er ditt månedlige terminbeløp (renter og avdrag) begrenset til maks 15.000 kroner i måneden i maks 12 mnd pr. skadetilfelle og totalt 36 mnd.
90 dager
30 dager
Sykdom
Gir erstatning ved 50 % sykemelding ved sykdom/ulykke. Erstatning er ditt månedlige terminbeløp (renter og avdrag) begrenset til maks 15.000 kroner i måneden i maks 12 mnd pr. skadetilfelle og totalt 36 mnd.
30 dager
30 dager
Arbeidsavklaringspenger
Gir erstatning ved status på arbeidsavklaringspenger.  Erstatning er ditt månedlige terminbeløp (renter og avdrag) begrenset til maks 15.000 kroner i måneden i maks 6 måneder
0 dager
0 dager
Samlivsbrudd
Gir erstatning ved samlivsbrudd og erstatning er et engangsbeløp begrenset til maks 25.000 kroner.
90 dager
30 dager
Dødsfall
Gir erstatning ved dødsfall, og erstatning er din utestående balanse på dato for dødsfall. Maksimal erstatning utgjør 800.000 kroner
0 dager
0 dager

Du kan kontakte vår skadeavdeling ved å ringe på telefon: 67 55 25 00 mandag til fredag fra klokken 08:00-16:00, eller ved å sende mail til company@crawco.no