Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss

Helårs reiseforsikring

Fra kr 1 800 per år

Med Helårs reiseforsikring er du, familien og bagasjen sikret enten dere er på dagstur eller på reise i inntil 90 dager.

Bestill Helårs reiseforsikring

Dekning

Forsikringen er gyldig uavhengig av om du har betalt reisen med kredittkortet ditt.

 • Ingen egenandel
 • Én forsikring for hele familien
 • Forsikringen gjelder for kortholders familie selv om kortholder ikke deltar på reisen
 • Utvidet dekning for avbestilling og bagasje
 • Ubegrenset dekning ved sykdom på reise
 • Gjelder på reiser i inntil 90 dager

Priser

Kortholders alder under 65 årkr 1 800 per år
Kortholders alder over 65 årkr 3 600 per år

Forsikringspremien belastes kredittkortet ditt og fornyes automatisk hvert år frem til avtalen sies opp.

Spørsmål og svar

Klikk her for fullstendige vilkår.
Dekningsmatrise. Forsikringssummer i Norske kroner (NOK). 
Dekning

Forsikringssum (NOK)
per sikret / per skadetilfelle 

Avbestilling
Vilkårspunkt 6

 

- Avbestilling

kr 100.000 / kr 200.000

Forsinkelse
Vilkårspunkt 7

 

- Forsinket fremmøte ved utreise

kr 30.000 / kr 75.000

- Forsinket fremmøte ved hjemreise

kr 30.000 / kr 75.000

- Forsinket avgang

kr 3.000 / kr 9.000
Reisegods
Vilkårspunkt 8
 

- Reisegods

kr 100.000 / kr 200.000 

- Enkeltgjenstander, per stk

kr 30.000 / -

- Sjekker, billetter og pass

 - / kr 15.000

- Kontanter

kr 5.000 / kr 10.000

- Forsinket bagasje

kr 5.000 / kr 25.000

- Forsinket reisegods, sportsutstyr og barnevogn

kr 3.000 / kr 15.000 

- Sykkel

kr 15.000 / -

- Nøkler

kr 5.000/ kr 5.000
Reisesyke
Vilkårspunkt 9
 

- Reisesyke

Ubegrenset / Ubegrenset

- Akutt tannsykdom / tannskade ved spisning

 - / kr 1.000

- Tannlegebehandling som følge av ulykke

 - / kr 5.000 

- Merutgifter som følge av sengeleie etter ordre fra lege

kr 2.000 per døgn, kr 50.000 per sikret / kr 100.000

- Utsatt hjemreise eller endret reiserute

 

- Tilkallese

Ubegrenset, maks 2 personer / Ubegrenset, maks 2 personer

- Sykdom / ulykke som rammer reisefølge

Ubegrenset / Ubegrenset

- Hjemtransport

Ubegrenset / Ubegrenset

- Kjæledyr

 - / kr 1.500 

- Psykologisk førstehjelp

kr 25.000 / kr 100.000

Hjemkallelse

 

Hjemkallelse på grunn av sykdom, ulykkesskade eller død i nærmeste familie

Ubegrenset / Ubegrenset

Hjemkallelse på grunn av skade på sikredes bopel, forretning eller kontor

Ubegrenset / Ubegrenset

Reiseavbrudd

 

- Reiseavbrudd

1.500 per døgn, maks kr 50.000 / kr 100.000
Reiseansvar
Vilkårspunkt 11
 

- Reiseansvar

 - / kr 15.000.000
Rettshjelp
Vilkårspunkt 12
 
- Rettshjelp kr 100.000 / kr 100.000
Ulykke
Vilkårspunkt 13
 

- Ulykke død voksen, per person

kr 400.000 / -
- Ulykke død, barn under 21 år kr 75.000 / - 
- Ulykke invaliditet, per vokse kr 400.000 / - 
- Ulykke invaliditet, barn under 21 år kr 600.000 / -

- Behandlingsutgifter ved ulykke

Inntil 5% av forsikringssum for invaliditet / -
Evakuering
Vilkårspunkt 10
 

- Evakuering

Ubegrenset / Ubegrenset
Reisens varighet: Inntil 90 dager, med følgende unntak:
 • for reiser med åpen retur og for reiser uten returbillett gjelder forsikringen for reisens første 35 dager
 • for reiser som varer eller skal vare i mer enn 90 dager gjelder ikke forsikringen for noen del av reisen.

Reiseforsikringen gjelder fra sikrede forlater bosted/arbeidssted/skole (det som skjer sist), og opphører når sikrede er tilbake på bosted/arbeidssted/skole (det som skjer først). Når pendlere og studenter foretar reiser fra midlertidig bolig på arbeids-/
undervisningssted i Norge regnes reisens varighet fra avreise til retur til samme sted eller til fast bostedsadresse i Norge.
Reisen må starte og slutte i Norden.

Følgende er dekket av forsikringen:

 • Kortholder
  • Innehaver av et gyldig kredittkort fra Bank Norwegian – en filial av NOBA Bank Group, og som har kjøpt helårs reiseforsikring.
 • Kortholders familie
  I kortholders familie inngår følgende:
  • Kortholders ektefelle og registrert partner
  • Kortholders samboer, det vil si den som lever sammen med kortholder i et ekteskapsliknende forhold og har samme
   folkeregistrerte adresse som kortholder
  • Barn, det vil si barn, fosterbarn, adopterte barn og surrogatbarn, av kortholder, registrert partner eller samboer. Barn må ha
   folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre
  • Adopterte barn er omfattet av forsikringen fra foreldrene har overtatt den daglige omsorgen. Surrogatibarn er omfattet av
   forsikringen fra endelig utskrivelse fra sykehus etter fødsel
  • Inntil to barn under 18 år som er med som gjest på reisen
  • Barnepike, au-pair og lignende som er ansatt av familien og er med på reisen.

Forsikringen gjelder for kortholders familie selv om kortholder ikke deltar på reisen.

Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter kortholder fylte 75 år. Barn er medforsikret ut det kalenderåret de fyller 21 år. Øvrige medforsikrede er dekket under forsikringen ut det kalenderåret de fyller 75 år, dog ikke lenger enn første hovedforfall etter kortholder fyller 75 år.

Forsikringspremien trekkes av kredittkortet ditt årlig frem til du sier opp forsikringen. 
Pris per familie:  
Kortholders alder under 65 kr 1.800 per år
Kortholders alder over 65 kr 3.600 per år
Du må ha et kredittkort fra oss for å kunne bestille forsikringen. Dersom du er kunde, bestiller du forsikringen på MinSide. I hovedmenyen under «Forsikringer» kan du lese mer om og bestille forsikringen.
Forsikringen fornyes automatisk inntil den sies opp. 
 
Dersom du ikke har kredittkort fra oss, kan du søke om det her.
Det er ingen egenandel ved skade. 
For enkelte dekninger, for eksempel reisegods og avbestilling, vil en helårs reiseforsikring gi deg høyere dekninger ved skade, enn den du har gjennom kredittkortet.
Det er i tillegg andre dekninger som ikke er inkludert i forsikringen i kredittkortet, som kan være både nyttige og fordelaktig for deg som reisende å ha med seg.
For fullstendig sammenligning anbefaler vi at du ser igjennom dekningsmatrisen, som ligger i vilkårene. 
Ved skade eller sykdom må sikrede melde fra så snart som mulig til Tryg via elektronisk skademeldingskjema, og reisen må avbestilles hos reisearrangør.

Klikk her for å melde inn skade. 

Hvis du ønsker å si opp forsikringen kan du enkelt gjøre dette inne på MinSide/i appen, eller ved å sende oss en e-post og bekrefte at du vil kansellere forsikringen til forsikring@banknorwegian.no. Forsikringen vil da opphøre ved neste premietermin. 

Om kredittkortet går til inkasso vil forsikringen opphøre.

Andre forsikringer