Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss
Kvinne ved bildør.

Egenandelsforsikring for leiebil

Kr 349 per år

Unngå å betale høy egenandel dersom du får skade på leiebilen.

Bestill egenandelsforsikring leiebil

Dekning

Når du leier bil er bilforsikring som oftest inkludert i leieprisen. Hvis du er uheldig og forårsaker skade på leiebilen dekkes dette av bilforsikringen, men du må ofte betale en høy egenandel selv.

Kjøper du egenandelsforsikring for leiebil får du refundert inntil kr 20 000 til å dekke egenandelen. Forsikringen er gyldig så lenge du betaler leiebilen med kredittkortet vårt.

 • Dekker egenandel opptil kr 20 000
 • Gjelder både kortholder og partner
 • Leieforholdet kan vare inntil 31 dager
 • Leiebilen må være betalt med kredittkortet vårt

Pris

Leiebilkr 349 per år

Forsikringspremien belastes ditt kredittkort og fornyes automatisk hvert år frem til avtalen sies opp.

Spørsmål og svar

Forsikringen koster kr 349 per år. Du blir fakturert beløpet på førstkommende faktura etter at du har bestilt forsikringen. Forsikringen fornyes automatisk frem til den sies opp.
Egenandelsforsikringen kan bestilles når det legges inn en søknad om kredittkort. Det kan også bestilles i etterkant gjennom MinSide. I hovedmenyen under «Forsikringer» kan du lese mer om og bestille forsikringen.
For å bestille forsikringen må du være:
 • Innehaver av vårt kredittkort.
 • Medlem av Norsk folketrygd og bo i Norge.

Forsikringen gjelder fra tegningsdato og frem til den fornyelsesdato som fremgår av forsikringsbeviset. Med tegningsdato menes dagen etter at bestilling av forsikring er mottatt og registrert hos oss.

I tillegg kreves det at:

 • sikrede har leid leiebilen for maksimum 31 dager
 • leieavtalen er inngått med et offentlig registrert bilutleiefirma, bildelingstjeneste eller sykkelutleiefirma
 • at leieforholdet er inngått i kortholders navn
 • at det er tegnet kaskoforsikring for utleiebilen
 • at kortholder har fulgt utleiefirmaets regelverk og gjeldende lover og regler
 • leieavtalen er betalt 100 % med kortet.

Følgende er dekket av forsikringen:

 • Kortholder
 • Kortholders familie: i kortholders familie inngår følgende:
  • Kortholders ektefelle og registrert partner
  • Kortholders samboer, det vil si den som lever sammen med kortholder i et ekteskapsliknende forhold og har samme folkeregistrerte adresse som kortholder
  • Barn, det vil si barn, fosterbarn, adopterte barn og surrogatbarn, av kortholder, registrert partner eller samboer. Barn må ha folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre
  • Adopterte barn er omfattet av forsikringen fra foreldrene har overtatt den daglige omsorgen. Surrogatibarn er omfattet av forsikringen fra endelig utskrivelse fra sykehus etter fødsel.
   Barn er omfattet av forsikringen ut det året de fyller 21 år

* De som skal dekkes av forsikringen må også være inkludert i leieavtalen som sjåfør.

Dekningsmatrise. Forsikringssum i Norske kroner. 

Dekning Forsikringssum
Egenandelsforsikring
Vilkårspunkt 5
Per skadetilfelle / per forsikringsår
Egenandel ved leiebil 
Egenandel ved leid sykkel 
kr 20.000 / kr 40.000
kr 2.500 / kr 5.000
Fører- og passasjerulykke
Vilkårspunkt 6
 
Ulykke leiebil død, voksen per person kr 250.000
Ulykke leiebil død, barn per person kr 30.000
Ulykke leiebil invaliditet, voksen per person kr 1.000.000
Ulykke leiebil invaliditet, voksen per person kr 500.000
Sykehuspenger
Vilkårspunkt 7
 
Sykehuspenger, ulykke leiebil kr 400 per dag i inntil 5 dager, maks kr 2.000
Nøkler og dokumenter
Vilkårspunkt 8
 
Tap av nøkler til leiebil kr 2.000
Tap av leiebildokumenter (vognkort og lignende) kr 2.000
Hotellovernatting i tilfelle uventet veihindring eller kansellert ferge 
Vilkårspunkt 9
 
Kompensasjon for hotellovernatting kr 3.000 / kr 3.000
KjørVidere
Vilkårspunkt 10
 
Transportkostnader for å kjøre videre på reisen kr 1.000 / kr 1.000

* Spesielle regler og forsikringssummer kan gjelde for visse skadetyper. Disse fremgår av sikkerhetsforskriftene og vilkårene.
* Egenandelen per skadetilfelle er 500 kroner. Det trekkes ikke egenandel ved utbetaling av Sykehuspenger eller ved Fører- og passasjerlykke.
* Hvis invaliditetserstatning er utbetalt for samme skade, kommer denne til fradrag i dødsfallserstatningen. Dødsfallserstatningen utbetales til sikredes ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament. Se forsikringsavtaleloven paragraf 15-1.


Klikk her for avtalevilkår.

Skade må meldes så snart som mulig til Tryg via elektronisk skademeldingskjema. Er kravet ikke meldt innen ett år etter at du fikk kjennskap til de forholdene som begrunner kravet, kan erstatningen falle bort. 

Klikk her for å melde inn skade. 
Du trenger ikke å oppgi polisenummer ved innmelding av skade.
Hvis du ønsker å si opp forsikringen kan du enkelt gjøre dette inne på MinSide/i appen, eller ved å sende oss en e-post og bekrefte at du vil kansellere forsikringen til forsikring@banknorwegian.no. Forsikringen vil da opphøre ved neste premietermin. 

Om kredittkortet går til inkasso vil forsikringen opphøre. 

Rimelige forsikringer