Ofte stilte spørsmål


Reise- og avbestillingsforsikring

Betaler du reisen med Norwegian-kortet, har du også reise-og avbestillingsforsikring inkludert. Se mer informasjon om dekning og hvordan du melder inn en skade.

Forsikringen er inkludert i kortet og aktiveres automatisk dersom minimum 50% av transportkostnadene er betalt med kortet.
Følgende betingelser må oppfylles for at du skal være dekket:
 • Over 50 % av transportkostnader må være betalt med kredittkortet
 • I de tilfeller hvor du ikke får muligheten av reiseoperatør til å benytte selve kortet og må bruke tjenesten «Overfør fra kredittkort», må AIG kontaktes på forhånd for godkjenning av gyldig forsikring.
 • Reisen må starte og slutte i Norden
 • For reiser i Norge kreves en overnatting eller at det benyttes fly
 • Forsikringen gjelder i hele Verden, men ikke i hjemmet, på arbeidssted, skole eller reise i mellom disse stedene
 • Må være medlem av Norsk folketrygd og bo i Norge
 • Hver reise kan vare i inntil 90 dager
 • For reiser som varer, eller skal vare over 90 dager gjelder ikke forsikringen for noen del av reisen
 • For reiser med åpen retur, eller reiser uten returbillett gjelder forsikringen for reisens første 35 dager
Klikk her for å se fullstendig beskrivelse av dekningens unntak og omfang.
                 
FORSIKRINGSSUMMER I NORSKE KRONER
Dekning Forsikringssum Vilkårshenvisning
Reisegods - reisegods pr. familie kr 15.000              kr 40.000 pkt 3
Verdigjenstander kr 7.500 pkt 3.2.1
Ran/tyveri av penger
Tyveri fra safe
kr 3.000
kr 5.000
pkt 3.2.1
pkt 3.2.5
Forsinket reisegods etter 4 timer kr 2.000 pkt 3.5
Reisesyke og hjemtransport* ubegrenset pkt 4
Reiseansvar kr 3.000.000 pkt 8
Forsinket fremmøte i Norden kr 20.000 pkt 6.1
Mistet Forbindelse

-familie
Kr 5.000 Kr 20.000 Pkt 6.5
Forsinkelse av reisearrangørs transportmiddel kr 1.000 pkt 6.2
Forsinket fremmøte ved hjemreise kr 5.000 pkt 6.3
Reiseulykke* kr 400.000 pkt 7
Reiseulykke, død, barn u/21 år Kr 30.000 pkt 7
Medisinsk invaliditet barn u/21 år Kr 500.000 pkt 7
Tannlegebehandling grunnet ulykke Kr 5.000 Pkt 4.1.2
Tannlegeutgifter grunnet akutt infeksjon Kr 1.000 Pkt 4.1.2
Reiseavbrudd Kr 15.000 Pkt 4.3
 Avbestilling *

- avbestilling, pr. familie
kr 20.000

kr 40.000
  pkt 8


*for personer over 70 år gjelder ikke dekningene: ulykke, avbestilling og reisesyke/hjemtransport.
 • Egenandelen er kr 500 (egenandelen gjelder ikke ved forsinkelse)
 • Behandlingsutgifter i Norge dekkes ikke.
Se vilkår for fullstendig beskrivelse av dekningsomfang og unntak.
Følgende er dekket av forsikringen:
 • Kortholder
 • Husstanden, dette gjelder ektefelle/samboer, barn under 21 år, ugifte barn/stebarn og fosterbarn av kortinnehaver som bor hjemme (ingen antallsbegrensning).
 • Inntil 3 medreisende, med dette gjelder kun dersom du ikke reiser med husstanden. Dersom det er både familie og husstandsmedlemmer teller husstanden først, deretter øvrige medreisende. Ved flere enn 3 medreisende er de 3 yngste dekket. Dersom du reiser med medreisende må de følge samme reiserute. Kortholder må delta på reisen.
 • For at man skal være dekket av forsikringen må man være medlem av Norsk folketrygd og bo i Norge.
 • For personer over 70 år gjelder ikke dekningene: ulykke, avbestilling og reisesyke/hjemtransport.

 •  
Ved skade eller sykdom må sikrede snarest melde fra til forsikringsselskapet, og reisen må avbestilles hos reisearrangør. Når sikrede krever erstatning må dette meldes skriftlig til AIG. Klikk her for å melde inn skade.
Du kan også kontakte AIG på tlf 22002080 eller sende en e-post til skadekontoret@aig.com.
Den gjelder dersom du kan dokumentere at minimum 50 % av CashPointsene er tjent opp med Norwegian kortet. Ved bruk av CashPoints for kjøp av reise, vil kun faktiske kostnader betalt i kroner bli erstattet ved avbestilling. CashPoints erstattes ikke.

Tilbake til oversikten