Ofte stilte spørsmål


Reise- og avbestillingsforsikring

Betaler du reisen med Norwegian-kortet, har du også reise-og avbestillingsforsikring inkludert. Mer informasjon du trenger å vite om forsikring finner du her.

                 
FORSIKRINGSSUMMER I NORSKE KRONER
DekningFors.sumVilkårshenvisning
Reisegods - reisegods pr. familiekr 15.000 kr 40.000pkt 3
Verdigjenstanderkr 7.500pkt 3.2.1
Ran/tyveri av penger
Tyveri fra safe
kr 3.000
kr 5.000
pkt 3.2.1
pkt 3.2.5
Forsinket reisegods etter 4 timerkr 2.000pkt 3.5
Reisesyke og hjemtransport*ubegrensetpkt 4
Reiseansvarkr 3.000.000pkt 8
Forsinket fremmøte i Nordenkr 20.000pkt 6.1
Mistet Forbindelse

-familie
Kr 5.000 Kr 20.000Pkt 6.5
Forsinkelse av reisearrangørs transportmiddelkr 1.000pkt 6.2
Forsinket fremmøte ved hjemreisekr 5.000pkt 6.3
Reiseulykke*kr 400.000pkt 7
Reiseulykke, død, barn u/21 årKr 30.000pkt 7
Medisinsk invaliditet barn u/21 årKr 500.000pkt 7
Tannlegebehandling grunnet ulykkeKr 5.000Pkt 4.1.2
Tannlegeutgifter grunnet akutt infeksjonKr 1.000Pkt 4.1.2
ReiseavbruddKr 15.000Pkt 4.3
 Avbestilling *

- avbestilling, pr. familie
kr 20.000

kr 40.000
  pkt 8


*for personer over 70 år gjelder ikke dekningene : ulykke, avbestilling og reisesyke/hjemtransport.
 • Egenandelen er kr. 500 (egenandelen gjelder ikke ved forsinkelse)
 • Behandlingsutgifter i Norge dekkes ikke.
Se vilkår for fullstendig beskrivelse av dekningsomfang og unntak.Følgende betingelser må oppfylles for at du skal være dekket:
 • Over 50 % av transportkostnader må være betalt med kredittkortet
 • Reisen må starte og slutte i Norden
 • For reiser i Norge kreves en overnatting eller at det benyttes fly
 • Forsikringen gjelder i hele Verden, men ikke i hjemmet, på arbeidssted, skole eller reise i mellom disse stedene
 • Må være medlem av Norsk folketrygd og bo i Norge
 • Hver reise kan vare i inntil 90 dager
 • For reiser som varer, eller skal vare over 90 dager gjelder ikke forsikringen for noen del av reisen
 • For reiser med åpen retur, eller reiser uten returbillett gjelder forsikringen for reisens første 35 dager
Se vilkår for en fullstendig beskrivelse av dekningens unntak og omfang. 
 • Kortholder
 • Husstanden, dette gjelder ektefelle/samboer, barn under 21 år, ugifte barn/stebarn og fosterbarn av kortinnehaver som bor hjemme (ingen antallsbegrensning).
 • Inntil 3 medreisende, med dette gjelder kun dersom du ikke reiser med husstanden. Dersom det er både familie og husstandsmedlemmer teller først husstanden, deretter øvrige medreisende. Ved flere enn 3 medreisende er de 3 yngste dekket. Dersom du reiser med medreisende må de følge samme reiserute.*
 • For at man skal være dekket av forsikringen må man være medlem av Norsk folketrygd og bo i Norge.

*kortholder må delta på reisen
Forsikringen er inkludert i kortet og aktiveres automatisk dersom minimum 50% av transportkostnadene er betalt med kortet.
Ved skade eller sykdom må sikrede snarest melde fra til forsikringsselskapet, og reisen må avbestilles hos reisearrangør. Når sikrede krever erstatning må dette meldes skriftlig til AIG. Meld inn skade
Du kan også kontakte AIG på tlf 22002080 eller sende en e-post til skadekontoret@aig.com.
Den gjelder dersom du kan dokumentere/sannsynliggjør at minimum 50 % av CashPointsene er tjent opp med Norwegian kortet. Ved bruk av CashPoints for kjøp av reise, vil kun faktiske kostnader betalt i kroner bli erstattet ved avbestilling. CashPoints erstattes ikke.

Tilbake til oversikten