Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss

Reiseforsikring Inkludert

Kostnadsfritt i kortet

Med Reiseforsikring Inkludert har du en fullgod reiseforsikring så lenge minimum 50% av reisens transportkostnad er betalt med kredittkortet ditt.

Meld erstatningskrav til Tryg

Vår reiseforsikring leveres i samarbeid med Tryg. Ved spørsmål kan du ringe Tryg på telefon +47 55 17 17 18.

Dekning

Dersom du må avbestille en reise, blir syk eller opplever andre hendelser mens du er på ferie kan du få erstatning fra forsikringen.

Reiseforsikringen gir full dekning på reiser du betaler med kredittkortet vårt. Vilkår gjelder for forsikringen, blant annet:

 • Reisen må starte og slutte i Norden
 • Gjelder på reiser i inntil 90 dager
 • Dekker avbestilling av reise med inntil kr 50 000
 • Erstatter tapt bagasje eller kompenserer for forsinket bagasje
 • Dekker sykdom og ulykke på reise, samt hjemtransport
 • Barn er omfattet av forsikringen ut det året de fyller 21 år

Helårs Reiseforsikring

Trenger du en reiseforsikring som gjelder på alle reiser, ikke bare de du betaler med kredittkortet fra oss, kan du kjøpe vår Helårs Reiseforsikring.

Spørsmål og svar

Forsikringen er inkludert i kortet og aktiveres automatisk dersom minimum 50% av transportkostnadene er betalt med kortet.
Følgende betingelser må oppfylles for at du skal være dekket:
 • Over 50 % av transportkostnader må være betalt med kredittkortet*
 • I de tilfeller hvor du ikke får muligheten av reiseoperatør til å benytte selve kortet må du bruke tjenesten «Overfør fra kredittkort»
 • Reisen må starte og slutte i Norden
 • For reiser i Norge forutsettes at reisen medfører minst en natts opphold utenfor hjemstedskommune, eller at det benyttes fly
 • Ved bruk av egen bil på reise må minst 50 % av reiseutgiftene (drivstoff, ferge, overnatting etc.) være betalt med kredittkortet før en skade inntreffer
 • Må være medlem av Norsk folketrygd og bo i Norge eller tilsvarende ordning i Norden
 • Hver reise kan vare i inntil 90 dager
 • For reiser som varer, eller skal vare over 90 dager gjelder ikke forsikringen for noen del av reisen
 • For reiser med åpen retur, eller reiser uten returbillett gjelder forsikringen for reisens første 35 dager
* Betaler du via en tredjepart, som feks betalingsløsningen Klarna, blir ikke transportutgiftene registrert som betalt med kredittkortet.

Klikk her for å se fullstendig beskrivelse av dekningens unntak og omfang.

Forsikringssummer i Norske kroner (NOK). 

Dekning

Forsikringssum
per sikret

Forsikringssum
per skadetilfelle
Avbestilling
Vilkårspunkt 6
   

- Avbestilling*

kr 25.000 kr 50.000
Forsinkelse
Vilkårspunkt 7
   

- Forsinket fremmøte

kr 5.000 kr 20.000

- Forsinket avgang

kr 1.000  kr 2.000
Reisegods
Vilkårspunkt 8
   
- Reisegods kr 20.000 kr 45.000
- Enkeltgjenstander, per stk kr 8.000  
- Sjekker, billetter og pass
  kr 7.000

- Penger sikrede bærer med seg

  kr 3.000
- Penger oppbevart i safe   kr 5.000

- Forsinket bagasje

kr 2.000 kr 4.000

- Forsinket reisegods, leie av sportsutstyr og barnevogn

  kr 5.000

- Sykkel

  kr 3.000

- Tyveri av ladekabel til el-bil under lading

  kr 3.000
Reisesyke 
Vilkårspunkt 9
   
- Reisesyke* Ubegrenset Ubegrenset

- Akutt tannsykdom / tannskade ved spisning 

  kr 1.000

- Tannlegebehandling som følge av ulykke

  kr 6.000
- Utsatt hjemreise eller endret reiserute kr 15.000 kr 15.000

- Tilkallelse 

kr 1.500 per døgn kr 30.000

- Sykdom / ulykke som rammer reisefølge

  kr 25.000

- Hjemtransport*

Ubegrenset Ubegrenset
 Hjemkallelse    

- Hjemkallelse på grunn av sykdom, ulykkesskade eller død i nærmeste familie

Ubegrenset Ubegrenset

- Hjemkallelse på grunn av skade på sikredes bopel, forretning eller kontor

Ubegrenset Ubegrenset
Reiseavbrudd    
Reiseavbrudd kr 1.500 per døgn kr 15.000
Reiseansvar
Vilkårspunkt 11
   
- Ansvar på reise, per skadetilfelle   kr 3.000.000
Ulykke
Vilkårspunkt 12
   
Ulykke død voksen, per person kr 400.000  
Ulykke død barn under 21 år kr 30.000  
Ulykke invaliditet voksen og barn, per person kr 500.000  
Evakuering
Vilkårspunkt 10
   
Evakuering Ubegrenset Ubegrenset

*for alle sikrede utgår dekningene for reisesyke, hjemtransport, avbestilling og ulykke ved fylte 75 år

 • Egenandelen per skadetilfelle er 500 kroner. Det trekkes ikke egenandel ved forsinkelse. Fra og med andregangs tap av, eller skade på mobiltelefon er egenandelen 2.000 kroner. Dette gjelder innenfor en periode på tre forsikringsår.

Se vilkår for fullstendig beskrivelse av dekningsomfang og unntak.

Følgende er dekket av forsikringen:
 • Kortholder
 • Kortholders familie
  • Kortholders ektefelle og registrert partner
  • Kortholders samboer, det vil si den som lever sammen med kortholder i et ekteskapsliknende forhold og har samme folkeregistrerte adresse som kortholder
  • Barn, det vil si barn, fosterbarn, adopterte barn og surrogatbarn, av kortholder, registrert partner eller samboer. Barn må ha folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre
  • Adopterte barn er omfattet av forsikringen fra foreldrene har overtatt den daglige omsorgen. Surrogatibarn er omfattet av forsikringen fra endelig utskrivelse fra sykehus etter fødsel

   Forsikringen gjelder for kortholders familie selv om kortholder ikke deltar på reisen.
   Barn er omfattet av forsikringen ut det året de fyller 21 år.

 • Medreisende
  • Alternativt til kortholder og kortholders familie, gjelder forsikringen for inntil 3 medreisende. Er det flere enn 3 medreisende er de 3 yngste dekket. De medreisende må følge samme reiserute, reisetider og oppholdssteder som kortholder for å være forsikret. Når både kortholder, kortholders familie og andre medreisende skal på samme reise, gjelder forsikringen først for kortholder og kortholders familie – deretter for andre medreisende. Andre medreisende dekkes bare dersom kortholder og kortholders familie er 3 eller færre, inntil maksimalt 4 personer er forsikret inkludert kortholder.
 • For at man skal være dekket av forsikringen må man være medlem av Norsk Folketrygd, eller tilsvarende ordning i Norden, og bo i Norden på adresse registrert i Folkeregisteret.
 • For alle sikrede utgår dekningene for reisesyke, hjemtransport, avbestilling og ulykke ved fylte 75 år.
Ved skade eller sykdom må sikrede melde fra så snart som mulig til Tryg via elektronisk skademeldingskjema, og reisen må avbestilles hos reisearrangør.

Klikk her for å melde inn skade.
Du trenger ikke å oppgi polisenummer ved innmelding av skade.
For at reise- og avbestillingsforsikringen skal gjelde, må minimum 50 % av anvendt CashPoints være tjent opp med kredittkortet vårt. Når du bruker CashPoints til å betale for deler av en reise, er det kun de faktiske kostnadene (betalt i kroner) som erstattes ved avbestilling. CashPoints erstattes ikke.

Dersom du skal avbestille en reise er det viktig at du først tar kontakt med flyselskapet eller reisearrangøren din. Det er først når du har fått oversikt over hva du ikke får refundert etter vanlige avbestillingsvilkår hos dem, at du kan søke om erstatning for tapte utgifter på reiseforsikringen.

Les her hva forsikringen i kredittkortet ditt dekker eller ta kontakt med Tryg på e-post kort@tryg.no så hjelper de deg.

Link til skademeldingsskjema hos Tryg finner du her.

Rimelige forsikringer