Reise- og avbestillingsforsikring

Betaler du reisen med Norwegian-kortet, har du reise- og avbestillingsforsikring inkludert.

Koronaviruset – hva dekker reiseforsikringen?
Les mer her

 • Minimum 50% av transportkostnadene må betales med kortet
 • Reisen må starte og slutte i Norden
 • Gjelder i inntil 90 dager

Meld skade

Hvem er dekket?

 • Kortholder
 • Husstanden, dette gjelder ektefelle/samboer, barn under 21 år, ugifte barn/stebarn og fosterbarn av kortinnehaver som bor hjemme (ingen antallsbegrensning).
 • Inntil 3 medreisende, med dette gjelder kun dersom du ikke reiser med husstanden. Dersom det er både familie og husstandsmedlemmer teller husstanden først, deretter øvrige medreisende. Ved flere enn 3 medreisende er de 3 yngste dekket. Dersom du reiser med medreisende må de følge samme reiserute. Kortholder må delta på reisen.
 • For at man skal være dekket av forsikringen må man være medlem av Norsk folketrygd og bo i Norge.
 • For personer over 75 år gjelder ikke dekningene: ulykke, avbestilling og reisesyke/hjemtransport.

Ny leverandør av din reise- og avbestillingsforsikring f.o.m. 01.04.2021

Fra og med 01.04.2021 er det Tryg som leverer Reise- og avbestillingsforsikringen gjennom ditt Bank Norwegian-kort. I forbindelse med byttet gjør vi noen endringer og vi oppfordrer deg til å lese gjennom de nye vilkårene.

Vi har oppsummert de viktigste endringene under.

 • Aldersgrensen økes til 75 år.
 • Forsikringen gjelder nå i hele verden bortsett fra reiser til områder U D har offisielt reiseråd.
 • Avbestilling dekkes dersom det foreligger reiseråd fra U D på avreisetidspunktet.
 • Evakuering er dekket med ubegrenset sum.
 • Forsikringen gjelder ikke på ekspedisjoner.

Har du spørsmål om forsikringen?