Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss

Dagligvareforsikring

Opphørte 31.12.2023

Dagligvareforsikring var tidligere inkludert i kredittkortet. Har du en skade som har oppstått før 31.12.2023, kan du fortsatt melde den på MinSide/i appen.

Meld krav på forsikringen

Om dagligvareforsikring

Med dagligvareforsikring får du utbetalt inntil kr 10 000 dersom du skulle være uheldig å bli sykemeldt, permittert eller arbeidsledig.

Dagligvareforsikring er automatisk inkludert når du bruker våre kredittkort ved dagligvarehandel.

Klikk her for å lese forsikringsvilkår

Slik fungerer det

Når du melder et krav på forsikringen, beregner vi hvor mye du har brukt på dagligvarer med kredittkortet ditt. Grunnlaget for erstatningen er hva du i snitt har brukt per måned de siste tre månedene. Beløpet blir utbetalt til kortet ditt.

TIPS: Mine kjøp gir deg oversikt over beløpet du har brukt på dagligvarer.

Spørsmål og svar

Med dagligvarer menes kjøp gjort i butikker/nettbutikker kategorisert av Visa som dagligvarer. For å se hvordan en transaksjon er kategorisert, gå inn i appen eller på MinSide og klikk på transaksjonen. 

Kategorier:

Grocery stores / supermarkets (MCC 5411)

Misc food stores (MCC 5499)

Erstatningen utbetales til kredittkortet ditt.

En inkludert forsikring som dekker en måneds forbruk av dagligvarer dersom du blir permittert, arbeidsledig eller sykemeldt, basert på dine kjøp med vårt kredittkort. Du betaler ingenting for forsikringen.

Forsikringen gjelder for kortholder og kjøp gjort med kortholders kredittkort.

Forsikringen gir en engangserstatning tilsvarende en måneds forbruk av dagligvarer kjøpt med kredittkortet.

Forbruket er et snitt av hva du har kjøpt av dagligvarer med kredittkortet de siste tre måneder før hendelsesdato.

Dersom du blir 100% permittert, arbeidsledig eller sykemeldt i minst 30 dager sammenhengende regnet fra vedtaksdato hos NAV.

Forsikringen dekker hva du i snitt har brukt på mat per måned de siste tre månedene før hendelsesdato eller du ble gjort kjent med forestående arbeidsledighet/permittering. Maksimal erstatning er kr 10.000.

Forsikringen trer i kraft fra 01.12.20 og gjelder for hendelser som inntreffer etter denne datoen.

Egenandelsperiode er perioden fra du blir permittert, arbeidsledig eller sykemeldt til datoen du kan begynne å motta erstatning. Utbetaling ved sykmelding eller arbeidsledighet/permittering kan først skje etter at du har vært sykmeldt eller arbeidsledig/permittert i minst 30 dager sammenhengende.

Erstatningen utløses dersom du er 100 % permittert, arbeidsledig eller sykemeldt. Vi beregner månedsforbruket fra dagen du fikk kjennskap til permittering/arbeidsledighet eller fra dagen du ble sykemeldt.

Skade registrerer du i appen eller på MinSide. Under «forsikringer» finner du Dagligvareforsikring. Klikk «Meld skade» og fyll inn skjema.

I skademeldingsskjemaet velger du selv om du ønsker at skadeoppgjøret/erstatningen skal utbetales til kredittkortet ditt eller ditt bankkontonummer. Du får tilsendt et oppgjørsskjema når forsikringssaken er behandlet og utbetaling er foretatt. Det tar normalt inntil 5 dager fra du mottar oppgjørsskjema til beløpet er utbetalt.

Du finner forsikringsvilkårene for dagligvareforsikring her.

Rimelige forsikringer