Forbrukslån inntil 600 000 kr til hva du vil

150 000 kr

5 000
600 000
Ikon for ingen gebyr
Ingen etableringsgebyr
Ikon for dato
Løpetid 1 - 5 år

Eksempel: Nominell rente 9,93%, effektiv rente 14,19%, 100.000 o/2 år, etabl.geb. 0, kostnad: 14.122 Total: 114.122.

Om vårt forbrukslån

Trenger du penger til et nytt prosjekt, eller har det dukket opp en uforutsett utgift? Da kan et forbrukslån hos Bank Norwegian være et alternativ for deg. Hos oss kan du låne penger til det du ønsker uten sikkerhet.

 • Lån penger til det du ønsker
 • Ingen etableringsgebyr
 • Enkel og sikker signering med BankID
 • Innfri lånet når det passer deg – uten ekstra kostnad
 • Inntil 5 års nedbetalingstid
 • Få full kontroll på ditt forbruk i appen eller MinSide

Eksempel: Nominell rente 9,93%, effektiv rente 14,19%, 100.000 o/2 år, etabl.geb. 0, kostnad: 14.122 Total: 114.122.

Når du søker

Når du sender en søknad til oss, foretar vi en kredittvurdering og en beregning av din betjeningsevne for å kunne vurdere om vi kan gi deg lån. Søknaden er uforpliktende og kan avsluttes når som helst.

Du kan innfri lånet når som helst uten ekstra kostnader, eller du kan velge å betale ned lånet over en periode på 5 år.

For å få innvilget din søknad må du blant annet:

 • Ha registrert en liknet inntekt
 • Ikke ha betalingsanmerkninger eller inkassosaker
 • Ha fylt 20 år

Eksempel: Nominell rente 9,93%, effektiv rente 14,19%, 100.000 o/2 år, etabl.geb. 0, kostnad: 14.122 Total: 114.122.

 • Hva er et forbrukslån?

  Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet hvor personlige eiendeler ikke stilles som sikkerhet. Forbrukslån fra Bank Norwegian er uten etableringsgebyr og tinglysningsgebyr. Et slikt lån har ofte høyere rente fordi banken ikke har sikkerhet i låntakerens eiendeler som bolig og bil. Dette innebærer større risiko for banken og derfor settes renten høyere enn ved andre lån.

 • Hvorfor ta opp et forbrukslån?

  Et forbrukslån kan være et fleksibelt alternativ for deg med et kortsiktig finansieringsbehov og korte tidsfrister i tilfeller hvor det kanskje har dukket opp en uforutsett utgift, eller at du ønsker å refinansiere dyre smålån og andre kreditter.

  Et kortsiktig lånebehov henger ofte sammen med korte tidsfrister, og et forbrukslån kan være utbetalt innen kort tid dersom din lånesøknad blir innvilget.

 • Hva om jeg får betalingsproblemer?

  Selv om vi stiller krav til låntakeres økonomiske situasjon før lån innvilges, kan det oppstå problemer i etterkant. Dersom du opplever problemer med å tilbakebetale lånet er det viktig at du tar kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg. Husk at det er enklere å finne en løsning desto raskere du tar kontakt.

  Ta kontakt med kundeservice

Produktinformasjon

Lånestørrelse
kr 5 000 - kr 600 000
Nominell rente
6,99 - 19,99 %
Nedbetalingstid forbrukslån
Inntil 5 år
Nedbetalingstid refinansiering
Inntil 15 år
Etableringsgebyr
kr 0
Termingebyr
kr 30
AvtaleGiro
Ja

Renten er flytende og beregnes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.

Eksempel: Nominell rente 9,93%, effektiv rente 14,19%, 100.000 o/2 år, etabl.geb. 0, kostnad: 14.122 Total: 114.122.

Spørsmål og svar

For å kunne søke om forbrukslån må du:
 • ha fylt 20 år
 • være norsk statsborger
 • ha en registrert liknet inntekt
 • ikke ha aktive inkassosaker
Hvis du oppfyller disse kravene og søker om lån vil det foretas en kredittvurdering av deg, samt en sjekk mot Gjeldsregisteret.
Du er ikke bundet til valgt nedbetalingstid og kan innfri lånet ditt når du selv måtte ønske. Dersom du ønsker å benytte deg av angrefristen, må det innbetales et rentebeløp for hver dag du har hatt lånet. Dagsrenten fremkommer i Gjeldsbrevet.

Dersom du ønsker å innfri lånet ditt, ber vi deg kontakte oss på telefon 23 36 16 99 eller e-post post@banknorwegian.no der du oppgir dato for innfrielse. Vi vil da kunne beregne renter frem til innfrielsesdato slik at korrekt totalsum innbetales.
Informasjon om forbrukslån:
Forbrukslån er et lån man kan få uten å stille sikkerhet i eiendeler. Siden du ikke trenger å stille sikkerhet når du tar opp forbrukslån, er det en større risiko for banken å låne ut penger. Derfor er renten høyere enn for eksempel for boliglån og billån.
Når du tar opp et forbrukslån, må du gjøre en grundig vurdering i forkant:
 • Har du råd til å betale tilbake lånet?
 • Vil du klare å håndtere en renteøkning?
 • Er behovet for ekstra penger kortsiktig eller langsiktig?

Du bestemmer selv hva du ønsker å bruke pengene på, men hvis du trenger penger til å dekke løpende utgifter i hverdagen, er vårt råd at du kutter i utgiftene dine istedenfor å ta opp et lån. Forbrukslån skal ikke brukes til å dekke egenandelen ved boligkjøp.

Vi bruker modeller for å beregne om du har råd til å ta opp et forbrukslån, men det er du som kjenner din egen økonomi best. Noen har høyere forbruk enn andre. Du må selv gjøre en vurdering om du har råd til å betale månedsbeløpet, i tillegg til de utgiftene du allerede har. Gjør gjerne ekstra innbetalinger på lånet når du har mulighet til det. Da betaler du ned lånet raskere, og det blir billigere.

Det er viktig å sette av nok penger hver måned til å betale avdragene. Hvis du ikke betaler det du skylder, vil ditt lån gå til inkasso, noe som vil føre til at kostnadene for lånet ditt øker.

Dersom du søker om refinansiering for å samle annen gjeld, må du ikke la det bli en hvilepute. Man blir ikke kvitt gjelden sin av å refinansiere, den må fortsatt betales tilbake. I tillegg er det viktig at man ikke refinansierer et kredittkort, for så å benytte kredittkortet for å dra opp rammen igjen. Da kan du ende opp med mer gjeld enn før du tok grep for å rydde opp.
På Finansportalen, som er en tjeneste fra Forbrukerrådet, finner du gode råd om hvordan du holder orden på økonomien din.

Kunnskap om personlig økonomi:
Bank Norwegian ønsker mer personlig økonomi inn i skolen for å øke kunnskapsnivået i samfunnet - og dermed unngå at folk får problemer i privatøkonomien. Vi er medlem av Finans Norge, hovedorganisasjonen for finansnæringen i Norge, og støtter deres arbeid for at personlig økonomi bør komme inn i hele utdanningsløpet som et obligatorisk kompetansemål i barneskolen, ungdomsskolen og på alle trinn i videregående skole.
Her kan du lese mer om Finans Norge sitt arbeid for å øke kunnskapsnivået om personlig økonomi: www.finansnorge.no/verktoy/ungdom-okonomi-skole/
Vi begynner dokumentkontrollen når vi har mottatt legitimering, samt alle etterspurte dokumenter. I noen tilfeller vil vi kunne etterspørre mer dokumentasjon. Normalt vil lån bli utbetalt 0-2 virkedager etter at siste dokument er mottatt.
Banken benytter kredittscoremodeller for automatisk behandling av lånesøknaden. Behandlingen tar ikke hensyn til annen informasjon enn den vi har tilgjengelig på søknadstidspunktet. Et avslag betyr ganske enkelt at vi, med vår utlånspraksis og den informasjonen vi har tilgang til, ikke kan påta oss risikoen ved utlånet.

En kredittscoremodell er et verktøy for å vurdere lånesøknader på en rask og effektiv måte. Kredittscoremodeller tar hensyn til både opplysninger du gir i lånesøknaden og offentlig tilgjengelige opplysninger. Dette er objektiv informasjon som erfaringsmessig har betydning for evne og vilje til å betjene gjelden. Sentrale forhold som vurderes ved en lånesøknad er blant annet ligningsinntekt, ligningsformue, gjeld og eventuelle betalingsanmerkninger. For å hente inn offentlig tilgjengelige opplysninger benytter vi blant annet kredittopplysningsselskaper. De fleste opplysningene som legges inn i modellen vektes for lite til at de hver for seg har avgjørende innflytelse på utfallet av lånesøknaden.
Medsøker vil motta en egen e-post med en lenke til BankID-signering. Det er derfor viktig at medsøkers e-postadresse blir registrert i søknaden.

Du mottar faktura på e-post omtrent 14 dager før forfall. Ved innbetaling benytter du deg av betalingsinformasjonen som fremkommer på fakturaen. Det er alltid samme betalingsinformasjon på ditt lån. Du kan derfor benytte betalingsinformasjonen fra en tidligere faktura eller finne den på MinSide under Lån.

Du kan også opprette AvtaleGiro for automatisk trekk på forfallsdato. Dette gjør du inne på MinSide eller i appen. Se brukerguide

Du kan enkelt opprette AvtaleGiro inne på MinSide, eller i appen. Når avtalen er opprettet vil terminbeløpet til neste forfall trekkes automatisk fra din konto hvor avtalen er opprettet.

Se brukerguide

Har du gitt generelt samtykke til å motta eFaktura i banken din, også kalt «Ja takk til alle», vil du også motta eFaktura for ditt lån hos oss.

Dersom du ønsker å gjøre en ekstra innbetaling til lånet gjør du dette ved å legge inn en betaling til samme konto- og KID-nummer som på en tidligere faktura. Du kan også finne betalingsinformasjon på MinSide.


Alle ekstra innbetalinger vil gå til direkte nedbetaling av utestående gjeld, det er ikke mulig å forskuddsbetale.

Du kan enkelt søke om opplåning på MinSide. Klikk på «Opplåning», som ligger under overskriften «Lån». Opplåning kan først søkes om én måned etter utbetaling av lånet eller forrige opplåning. Vi har kun mulighet til å behandle søknader om opplåning via MinSide

Dersom du er á jour med dine termininnbetalinger kan du søke om å forlenge løpetiden. Dette gjør du inne på MinSide. Når du er innlogget klikker du på «Lån», etterfulgt av «Forlengelse av løpetid».

Dersom du ikke har mottatt purring kan du betale inn ditt månedlige terminbeløp som vanlig. Ved manglende betaling av terminbeløp blir det sendt ut en purring fra Kredinor. Purringen vil være på det ubetalte beløpet fra forrige termin, samt et nytt terminbeløp. Dersom purringen blir betalt innen forfall vil lånet løpe videre som avtalt.

Dersom du har AvtaleGiro er det viktig å følge med og justere beløpet i nettbanken etter du har betalt purringen fra Kredinor.

Renten på forbrukslån er flytende. Renten kan øke eller bli redusert. Dersom renten på lånet skal endres vil banken varsle deg om det minimum 6 uker før endringsdato.

Eksempel: Nominell rente 9,93%, effektiv rente 14,19%, 100.000 o/2 år, etabl.geb. 0, kostnad: 14.122 Total: 114.122.