Fordeler med Norwegian-kortet


Norwegian-kortet gir deg en rekke fordeler. I tillegg kan du kjøpe ekstra forsikringer.

Inkludert i kortet er:

Reise og avbestillingsforsikring

Dersom mer enn 50 % av transportkostnadene er belastet kortet, er du dekket av vår meget gode reiseforsikring.

Benytter du Norwegian-kortet trenger du heller ikke å kjøpe egen avbestillingsforsikring sammen med reisen. Dette er inkludert i reiseforsikringen.

Reiseforsikringen dekker kortinnehaver, ektefelle/samboer og barn under 21 år.

Forsikring mot tapt avgang

Dersom Norwegianreisen er betalt med kortet, og Norwegian er så forsinket at du ikke rekker en videre forbindelse, dekkes dokumenterte ekstra utgifter til nye billetter inntil kr 5.000,- per person og inntil 20.000,- per familie.

Valgfrie forsikringer (må bestilles)

Betalingsforsikring med sletting av saldo

Dersom du skulle bli 100 % arbeidsledig/permittert, eller bli 100 % sykemeldt, vil forsikringen dekke 7 % av din saldo etter 30 dager. Dersom du fortsatt er arbeidsledig/permittert eller sykemeldt etter seks måneder, vil din gjeld bli slettet med et beløp tilsvarende et gjennomsnitt av saldo siste tre måneder før hendelsen. Maksimal betaling er opptil kr. 50.000,-.

Ved kritisk sykdom eller tap av liv, vil saldoen bli slettet med et beløp opp til kr. 150.000,-.

Billig helårs reiseforsikring

Som kunde av Bank Norwegian, får du ytterligere 10% på en av markedets billigste reiseforsikringer. Kjøp reiseforsikring fra Travel Guard

Reiseforsikringen fra Travel Guard ble kåret til Best i test i Aftenposten 4. juni 2009.

Id-tyveriforsikring

Får uvedkommende tak i dine personlige opplysninger kan de misbruke din identitet til å søke om låne, åpne bankkonto og få kredittkort. Id-tyveriforsikring sikrer deg hjelp i det vanskelige oppryddingsarbeidet, og andre kostnader som for eksempel juridisk bistand.

Egenandelsforsikring leiebil

Leier du leiebil og bilen blir stjålet eller skadet, er det ofte store egenandelsbeløp du som kunde må betale. Du kan forsikre deg mot disse egenandelene.